Aktuální informace k obnovení provozu MŠ a ZŠ

Blíží se otevření naší školy – základní i mateřské.

Základní škola bude zpřístupněna žákům od pondělí 25. 5. 2020.

Jejich přítomnost ve škole bude dobrovolná.

Nebude probíhat běžná výuka. Žáci budou ve škole rozděleni do ustálených max. 15ti početných školních skupin. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku pro žáky, kteří zůstanou doma. Ve stejném obsahu budou organizované vzdělávací aktivity v rámci dopolední části pobytu ve škole.

Mateřská škola bude otevřena od 18. 5. (v případě malého zájmu až 25. 5. 2020).

Podrobné informace o zajištění hygienických podmínek a provozu školy v této mimořádné situaci obdrží rodiče všech dětí MŠ i žáků ZŠ během úterý 5. 5. 2020 do svých e-mailových schránek z nové adresy reditel@zsluzany.cz.

Všechny rodiče v e-mailu poprosíme o informaci, zda jejich syn/dcera bude od zmíněného data přítomen/přítomna ve škole nebo již do konce školního roku nenastoupí. (Toto rozhodnutí není možné později měnit a např. v polovině června se rozhodnout, že žák do školy nastoupí.)

Upozorňuji na důležitý fakt, že po obnovení provozu školy není možné nadále čerpat dávky Ošetřování člena rodiny. (Tato informace je platná v čase publikování tohoto příspěvku. Je třeba sledovat aktuální informace, podmínky OČR je mohou měnit.)

Věřím, že spolu vše zvládneme

a těším se na setkání opět v naší školičce.

Monika Otrubová