Adaptační výjezd 13. – 15. září 2023

Na začátku tohoto školního roku na třídenní adaptační výjezd vyrazila celá škola – i s nejmladšími žáky 1. ročníku.

Strávili jsme ho v Penzionu na Rychlově na Benecku.

Všichni si bez rodičů poradili, posílili sebe i svou pozici ve školním kolektivu.

Jak je z fotografií patrné, pracovali jsme v různých seskupeních – všichni najednou, ve třídních kolektivech, ale také v pracovních skupinách složených ze zástupců různých ročníků.

Přálo nám počasí, takže jsme si mohli spoustu aktivit užít venku. 🙂

Kromě výšlapů do okolí a různých aktivit po cestě si žáci také vyzdobili nová trička, hráli hry s písmenky, na zvířátka, různé pohybové hry, stavěli domečky pro skřítky v lese, ale poslední večer jsme stihli i večerní venkovní bojovku s našimi novými Reflexáky a dokonce i diskotéku. 😉

Nechybělo ani nakupování v obchodě, kam jsme ale museli 2 km dojít. A samozřejmě volné hraní na dětském hřišti.

Věřím, že všichni žáci měli možnost se spoustu věcí naučit, osvojit si důležité strategie pro práci v týmu, chovat se k sobě ohleduplně, pomáhat si.  Zároveň si ale „hlídat svoje ruce, nohy i pusu“. 🙂 Tak abychom je používali ve správný moment a v našem osobním prostoru, nezasahovali do osobního prostoru ostatních.  

V návaznosti na adaptační pobyt proběhne ještě ve třídních kolektivech starších žáků návštěva lektorky Martiny Grohmannové a následné rozhovory se třídními vyučujícími. Pohled externistů nám pomáhá vidět a zažít věci, na které jindy není dostatek času či prostoru. 

Všichni se těšíme na tento školní rok, který bude určitě úspěšný a vydařený. 🙂