Zdravější svačinky pro děti

Na poslední schůzce rodičů dětí MŠ se živě diskutovalo o složení stravy našich/vašich dětí.

Bohužel jsme v tomto ohledu svázáni tím, že obědy dovážíme z jiné školní jídelny. Co ovlivnit můžeme je složení přesnídávek a svačin školkových dětí. I tam jsme limitováni normami a spotřebním košem různých druhů potravin.

Rádi bychom ale samozřejmě dávali našim dětem to nejlepší. Proto jsme požádali o radu odborníka.

Na pondělí 24. 10. jsme dohodli besedu s výživovou poradkyní Petrou Henychovou, která u nás ve škole byla již minulý rok s projektem Strava bez zbytečné chemie.

Na schůzce se zaměstnankyněmi školy nám Petra H. shrnula základní výživová doporučení, povídaly jsme si společně o tom, které potraviny jsou pro děti vhodné a které méně. Řešily jsme složení různých potravin, diskutovaly nad konkrétními recepty.

Všechny jsme se shodly na tom, že v limitech, které tvoří cena svačinek, dané normy pro školní stravování a  prostorové a technické možnosti naší jídelny, nemůžeme jídelníček změnit úplně od základů. A je nutno dodat, že ani doposud nebyl na špatné úrovni – byly v něm v dostatečné míře zastoupeny např. mléčné výrobky, ovoce i zelenina.

Snažíme se vyjít vstříc požadavkům rodičů, aby se v jídelníčku dětí objevovalo méně pečiva. Tím bude ale třeba použít k přípravě svačin některým dětem méně známé ingredience a jen zkoušení a čas ukáží, co dětem přijde k chuti. 🙂

Od příštího týdne budeme do jídelníčku postupně zavádět nové recepty a zkusíme vypozorovat, co dětem chutná. Samozřejmě víme, co je výživově správně, ale ani ta nejzdravější svačinka nám nebude nic platná, pokud ji děti budou odmítat.

Po nějaké době oslovíme Vás – rodiče – s prosbou o vyplnění dotazníku. Vyhodnotíme a sešli bychom se všichni – rodiče, zaměstanankyně školy a naše výživová poradkyně Petra Henychová – a prodiskutujeme stav školního stravování společně.

Přeji dětem dobrou chuť k jídlu a zaměstnankyním odpovědným za školní stravování hodně chuti do práce! 😉

M. Tringelová