Zdravější svačinky pro děti

V návaznosti na první setkání rodičů zajímající se o zdravé stravování v MŠ –  zveme maminky na další besedu zaměřenou na toto téma. Termín setkání je stanoven na středu 14.12. v 16:15 hod.

Schůzky se zúčastní i výživová poradkyně Petra Henychová – která ráda zodpoví Vaše dotazy.

V případě že se nemůžete zúčastnit, můžete Váš dotaz, připomínku či návrh… napsat na lísteček a vložit do krabičky umístěné u vchodových dveří.