Zápis do MŠ – od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Termín a místo zápisu do MŠ (od 3. 5. do 14. 5. 2021) stanovila ředitelka MŠ v dohodě se zřizovatelem.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, žádosti o přijetí lze doručovat

  • datovou schránkou
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)
  • poštou
  • osobním podáním ve škole

Žádost o přijetí a další důležité informace naleznete v sekci Zápis do MŠ a jiné.

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

  • kopii rodného listu dítěte 
  • potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte!!!

(Děti v posledním roce před zahájením povinné docházky, tzn. starší pěti let, podklady k očkování dokládat nemusí.)

Než se do naší školy budete moci podívat „naživo“, můžete se zatím podívat alespoň zde:

https://youtu.be/1Ad-xXn5piA

Pro případné dotazy pište, volejte:

reditel@zsluzany.cz

tel.: 607 767 784