Zápis do MŠ – od 11. 5. do 15. 5. 2020

Termín a místo zápisu do MŠ (od 11. 05. do 15. 05. 2020) stanovila ředitelka MŠ v dohodě se zřizovatelem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, žádosti o přijetí lze doručovat

´datovou schránkou

´emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)

´poštou

´v krajním případě osobním vhozením do zamčené schránky na plotě školy (převzetí bude poté školou potvrzeno do uvedeného e-mailu)

Žádost o přijetí a další důležité informace naleznete v sekci Zápis do MŠ a jiné.

K žádosti o přijetí je nutné přiložit Čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte!!!

(Děti v posledním roce před zahájením povinné docházky, tzn. starší pěti let, podklady k očkování dokládat nemusí.)

Pro případné dotazy pište, volejte:

reditel@zsluzany.cz

zs.luzany@email.cz

tel.: 607 767 784