Zápis do 1. třídy ZŠ, informativní schůzka dne 28.1.2016 ,16:00 h.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Zveme Vás na informativní schůzku ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 16 hodin ve třídě ZŠ. Tématem jednání bude zápis do 1. třídy, školní zralost, odklad školní docházky, organizační a provozní záležitosti školního roku 2016/2017. Přizváni jsou ředitelka školy Mgr. Monika Tringelová a zástupce zřizovatele Ing. Martin Mitlöhner.

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne ve čtvrtek 4. února od 13,00 – 17,00 hodin. 

K zápisu se dostaví  i děti s odkladem školní docházky.

zápis do 1. ročníku 2016-2017

kriteria přijetí do ZŠ