Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 jsme u zápisu přivítali 10 budoucích žáků a žákyň. 🙂

Ve II. třídě MŠ v prvním patře, kterou naši předškoláci navštěvují, byla připravena herna, kde mohli rodiče s dětmi čekat před samotným zápisem. Ten probíhal v I. třídě základní školy, kde se každému z předškoláků individualně věnovaly naše paní učitelky. Na několika stanovištích mohli budoucí žáčci dokázat, co všechno již umí. Nešlo o žádnou zkoušku, nebylo žádné bodování nebo známkování. Jen si mohly všechny děti na chvíli vyzkoušet, jaké to bude od září při sezení v lavici a popovídaly si s vyučujícími, které je budou následujícími roky školní docházky provázet. Po projití všech stanovišť čekala na každého odměna v podobě motýlka vyrobeného žáky ZŠ, ale také taštička s malou skládačkou lega, sáček želatinových vitamínků, barevná tužka a notýsek a samozřejmě pamětní list na zápis – s úplně první „školní jedničkou“. 😉

I když si děti povídaly, kreslily, házely míčem a skládaly, paní učitelky nezahálely. Během doby strávené s každým budoucím žáčkem si dělaly pečlivě poznámky o zvládnutých činnostech. Po zápise následovala porada všech přítomných vyučujících a zpracování všech materiálů. Na základě průběžné diagnostiky předškoláků během docházky do MŠ, výstupů ze zápisu do 1. ročníku a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny u dětí s odkladem školní docházky, zpracovává v současné době paní učitelka Jana Kučerová pro všechny děti od nového školního roku podklady pro individuální práci s každým z nich. Pro pět dětí, které budou zůstávat ještě rok v MŠ, protože jim byl povolen odklad školní docházky, i pět nových žáků přijatých do 1. ročníku.

Vážíme si našeho propojení mateřské a základní školy a chceme ho co nejvíce využít pro naše/Vaše děti. Věříme, že se nám podaří společnými silami připravit děti na bezproblémový začátek školní docházky.