Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016.

Od tohoto dne mají všechny děti, které jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, automaticky nahlášené obědy.

Pokud Vaše dítě nastoupí později než 1. září, je třeba tuto skutečnost nahlásit nejpozději do 30. srpna

– buď osobně ve škole nebo na tel. číslech:

730 891 195 (školní jídelna) nebo 607 767 784 (ředitelka školy)

Připomínáme povinnost odevzdat lékařem potvrzený evidenční list před nástupem do MŠ!

(Prázdninový provoz v měsíci srpnu proběhne pro nahlášené děti dle plánu od 22. 8. do 31. 8.)

Děkuji a přeji pohodovou druhou polovinu prázdnin!

M. Tringelová