Začátek šk. roku 2016/2017

V novém školním roce jsme se potkali ve čtvrtek 1. 9. 2016. Skočili jsme do toho všeho „rovnýma nohama“, takže nezbýval ani čas na fotografování. 🙂

Máme jen pár důkazů o tom, že 1. 9. jsme přivítali nové prvňáčky a hned 2. 9. jsme se pustili hravou formou do výuky. 😉

Na nápisech s obrázky umístěných na dveřích do tříd lehce poznáme, kdo ve které místnosti přebývá. Přejeme pohodový školní rok prvňákům a druhákům – KOŤÁTKŮM a třeťákům, čtvrťákům a páťákům – SOVIČKÁM!