Vyšetření zraku

V úterý dne 17. 10. 2017 od 10:15,  proběhne v naší škole Preventivní screeningové vyšetření zraku. Vyšetření všem přihlášeným dětem provede erudovaný pracovník zdravotnického zařízení Prima VIZUS, o.p.s. prostřednictvím speciálního diagnostického přístroje.

Nasnímané hodnoty vyhodnotí do 14 dnů odborná laboratoř uvedeného zdravotnického zařízení. Každé dítě (zákonný zástupce) obdrží zalepenou obálku s výsledky vyšetření, popř. doporučením k očnímu lékaři.