Výlet do Prahy – 6. 6. 2017

V úterý 6. června 2017 jsme se s žáky základní školy vydali na výlet do našeho hlavního města.

Do Prahy jsme se vydali objednaným autobusem, který nás vyložil u Pražského hradu. Prvním velkým zážitkem bylo projít bezpečnostní kontrolou a hned za chvíli stát kousek od ozbrojené hradní stráže. Jelikož nás naše průvodkyně Aneta upozornila na to, že hradní stráž můžeme rozesmívat, ale nesmíme to přehánět a není dovoleno přibližovat se moc blízko, všichni se nakonec báli vůbec přiblížit…

Následovala prohlídka Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, návštěva  Vladislavského sálu a na nádvoří pražského hradu jsme i poobědvali.

Když jsme se pokochali výhledem od pražského hradu, sešli jsme po Zámeckých schodech dolů a zamířili na Karlův most. Tam jsme strávili téměř hodinu, abychom si ho nejen prohlédli, ale také se o něm něco dověděli. Po vyplnění pracovních listů jsme pokračovali dále na Staroměstské náměstí a slečna průvodkyně nás dovedla až ke Klášteru sv. Anežky České, kde jsme navštívili galerii.

Tím naše poznávací putování skončilo, ale stihli jsme ještě průlezky, nanuk a nákup drobností na památku.

Cestou k autobusu se všichni zdáli být unavení. Ale bujarost během zpáteční cesty nás přesvědčila o opaku. 🙂

Druhý den ve škole jsme si na mapě ukázali, že i když někteří mysleli, že „jsme prošli snad celou Prahu“, prohlédli jsme si jen její malinkou část.      A přesto jsme v ní našli tolik pokladů.

Shodli jsme se na tom, že tento školní výlet byl podstatně jiný než na jaké jsou naše dětičky zvyklé. Ale jsme moc rádi, že jsme se odhodlali vyrazit „po stopách Karla IV.“. Určitě se nám získané vědomosti i ukryté obrázky v našich pamětích budou hodit při budoucích hodinách vlastivědy a nejen tam. 😉