Vyhodnocení dotazníků

Na začátku února obdrželi rodiče dětí MŠ i žáků ZŠ dotazníky s prosbou o vyplnění.

Velice děkujeme za odevzdané vyplněné dotazníky!

Jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou na to, co děláme – či neděláme. 🙂

Zde je jejich vyhodnocení a reakce na připomínky či dotazy:

dotaznik_vyhodnoceni