Rodičům budoucího školáčka:

Jít poprvé do školy, to je pro dítě veliká událost a rodiče by nikdy neměli dítě školou strašit (ani učitelem). Jestliže rodiče dítě na školu správně připravují, jistě se na ni těší.

Budoucí práci ve škole svému dítěti ulehčíte,

 • když s ním budete často v pohodě hovořit, budete jej zvykat přiměřeně hlasité odpovědi a správné výslovnosti, povedete jej k tomu, aby klidně a pozorně poslouchalo čtení nebo vyprávění, aby vás poslouchalo při daném pokynu, aby hovořilo normálním hlasem, nekřičelo, nepředvádělo se před návštěvou a neskákalo dospělým do řeči
 • když ho povedete k tomu, aby se nezabývalo vedlejší činností při vykonávání práce, která mu byla nařízena, aby si uklízelo své hračky, aby hlasitě zdravilo, poprosilo, poděkovalo a aby sledovalo přiměřenou dobu jen dětské televizní pořady
 • když mu vytvoříte správný režim dne – mělo by věnovat co nejvíce svého volného času pobytu v přírodě a na čerstvém vzduchu
 • když mu doma předem vytvoříte vhodný pracovní koutek k uložení všech věcí potřebných pro plnění školních úkolů
 • když ve všem počínání budete svému dítěti vzorem a příkladem
 • když budete jeho zdravé sebevědomí vytvářet a pěstovat už nyní tím, že jej nikdy nezapomenete pochválit za vše, co se mu podaří a citlivě povzbudíte, když mu něco hned nepůjde.

Nikdy jej nepodceňujte, dejte mu najevo svou lásku a vytvořte mu to nejkrásnější rodinné zázemí, které mu nejlépe pomůže překonávat nastávající životní změnu.

Výchova dětí není vůbec lehká, trvá dlouho, chce hodně trpělivosti, důslednosti, obětavosti a pochopení i optimismu. Všechno dobré, co do dítěte vložíte, se Vám v budoucnu zákonitě vrátí. A děti jsou přece největším pokladem.

 

Co by dítě mělo umět před vstupem do školy?

 • obouvat, zouvat, zašněrovat své boty
 • oblékat se, svlékat a skládat své věci
 • rozepínat a zapínat své knoflíky, zipy, zapnout aktovku, dát si ji na záda
 • mělo by mít základní sociální návyky, umývat si ruce po použití WC, před jídlem i před psaním nebo čtením
 • jíst příborem a dodržovat čistotu a pořádek kolem sebe
 • mělo by znát svoji adresu, starat se o své věci
 • mělo by umět správně držet tužku (nekřečovitě, lehce kreslit uvolňovací cviky), správně sedět při psaní, zacházet s nůžkami, skládat papír
 • poznat barvy, počítat do deseti, vědět kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za
 • správně vyslovovat všechny hlásky, nebát se samo mluvit
 • znát zásady slušného chování, být kamarádský ke spolužákům, umět spolupracovat.

A mimochodem vůbec nevadí, že Vaše dítě neumí číst. To je naše práce a věřte, že naučíme číst všechny děti podle jejich schopností a možností.

 

Před vstupem do školy se posuzuje tzv. školní zralost (3 okruhy).


 1. tělesná zralost – dopřát dítěti dostatek pohybu (průlezky, hřiště ap.), žádné speciální dovednosti nejsou třeba.

 2. sociální zralost – vést dítě k samostatnosti (uvázat tkaničku, obléci se), učit držet si věci v pořádku a také naučit se vycházet s ostatními dětmi (dopřát kontakty s vrstevníky), umět splnit zadaný úkol

 3. rozumová zralost – postačí, když se dítěti budete dostatečně věnovat, číst mu dětské knížky, dovolit mu pomoci vám s drobnými pracemi, povídat si, počítat počet do 10 (ne sčítání), učit se jednoduché básničky, velmi pomohou dětské časopisy.

 Desatero pro rodiče