Spolupráce se ZŠ Bodláka a Pampelišky o.p.s.

V lednu jsme podepsali memorandum o spolupráci se Základní školou Bodláka a Pampelišky, o.p.s.,

která je realizátorem projektu „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben včetně přípraven na výuku a venkovních úprav“.

Naše škola jako jeden z dalších pěti zapojených subjektů budeme mít možnost:

  1. Využít nabídku volnočasových aktivit připravených příjemcem projektu.
  2. Jezdit do nově vybudovaných prostor na exkurze, jejichž obsahem bude jazyková výuka žáků a přírodovědné vzdělávání.
  3. Zúčastnit se vzájemného setkávání pedagogů.

Moc se těšíme na nové přátele, zkušenosti a zážitky! 😉