Společné fotografování

Společné fotografování proběhne tento pátek 3. 6. 2016 od 9:00.

Fotografie rozměru 15×20 cm za 25,- Kč

bude automaticky počítána každému dítěti MŠ i žákovi ZŠ.

Pokud nemáte o fotografii zájem, prosím, sdělte tuto informaci paní učitelce.