Společné fotografování

Ve středu 7. června proběhne fotografování dětí.

Foto třídy 13 x 19 cm…………… 25,- Kč

Portrét (balíček 3 fotografií – 2ks 10×15 cm, 1 ks 13 x 19 cm)……………… 50,- Kč

Rodiče dětí MŠ nahlašují počty fotografií u vyučujících.

Žáci ZŠ odevzdávají třídním učitelkám vyplněné lístky , popř. rodiče nahlásí počty fotografií osobně.