Spisovatelka Božena Šimková čte a vypráví dětem, 30.3.2015

Paní spisovatelka  se svou kamarádkou přijala pozvání do naší školy. Venku „řádilo“ aprílové počasí a my jsme poslouchali vyprávění historek z dob spisovatelčina dětství, mládí,…. Zvídaví žáci pokládali různé otázky, na které paní Božena pohotově odpovídala. Na závěr nám přečetla příběh z připravované knihy pro děti. Mrzelo nás jen to,že jsme si z domova nepřinesli její knihu, do které by nám napsala věnování. Po obědě poctila svou návštěvou též naše nejmladší. Před spaním dětem přečetla pohádku O ježkovi a včelkách. Na oplátku děti věnovaly malý dárek a popřály veselé Velikonoce. O tři dny později dorazil do školy balíček, autorčina kniha i s věnováním, který nás jistě moc potěšil. Paní Šimkové děkujeme a doufáme, že i v budoucnu přijme pozvání k nám.