Škola v přírodě

Pro žáky ZŠ a přihlášené předškoláky MŠ je připravena

Škola v přírodě v termínu 27. 6. – 29. 6. 2016 v místním kempu.

Ubytování nám zdarma poskytl pan Kučera ve své části kempu,

strava je zajištěna z restaurace Koliba.

Rodiče všech nahlášených dětí obdrží lístek s bližšími informacemi – viz. info_rodicum 

Prosíme o navrácení podepsaného souhlasu!

(Žáci ZŠ také vyplňují část o organizaci posledního dne školního roku – 30. 6. – kdy si ve škole budeme rozdávat vysvědčení.