Škola v přírodě – program

pondělí 27. 6.:

celodenní výlet do Pardubic

včetně svezení na výletní lodi Arnošt z Pardubic (oběd také tam)

úterý 28. 6.:

pěšky z kempu do školy – promítání – „Sférické kino“

oběd ve škole

odpoledne hry v kempu

v podvečer program ve spolupráci se členy SDH Lužany

středa 29. 6.:

pěší výlet po okolí