Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Pro školní rok 2022/2023

bylo kladně vyřízeno všech 11 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

rozhodnuti_reg_cisla_ZS_2022_23