Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

Od školního roku 2016/2017 jsou k předškolnímu vzdělávání přijaty všechny děti,

které dne 16. 5. 2016 žádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o přijetí do naší mateřské školy.

Již se na všechny těšíme! 🙂

Seznam všech žadatelů s registračními čísly: rozhodnuti_MS_2016_17