Přípravy na koncert

Zdobíme perníčky na stromeček do kostela. Pilně trénujeme…….