Prevence na ZŠ

V rámci prevence sociálně-patologických jevů pracuje během vyučování se žáky proškolený pedagog v programech:

1., 2. a 3. ročník ZIPYHO KAMARÁDI

4. a 5. ročník v nejbližší době začne s JABLÍKOVÝMI KAMARÁDY

Více informací v metodikách pro rodiče:

Zipyho_kamaradi_metodika_rodice

Jablikovi_kamaradi_metodika_rodice