Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 26. dubna 2017 jsme se sešli v místní knihovně, která sídlí v zasedací místnosti obecního úřadu.

Naši prvňáčkové nám s pomocí druháků ukázali, že umí abecedu – nejen odříkat, ale přímo zazpívat.

Poté jsme shlédli divadlo a poslechli si, jak prvňáci umí krásně číst.

Jelikož všichni předvedli, že se pilně učí a čtení již krásně zvládají, pasoval je pan starosta Ing. Martin Mitlöhner na čtenáře. Společně s paní účetní Janou Kašíkovou dětem pogratulovali k úspěšně zvládnutému kroku do světa velkých žáků a předali dětem i dáreček – knihu.

Velice si pořádání této akce vážíme, panu starostovi i paní účetní velice děkujeme!