Pasování na čtenáře, 27.3.2015

V pátek  se konalo slavnostní pasování na čtenáře.  V místní knihovně jsme se sešli s panem starostou  Ing. Martinem Mitlöhnerem, paní knihovnicí Janou Kašíkovou, předškoláky, rodiči a prarodiči. Nejprve  žáci 1. a 2. třídy sehráli pohádku „O Šípkové Růžence“, kterou nacvičili s paní učitelkou Janou Kučerovou. Před samotným pasováním  každý prvňáček přednesl dvě básně.  Žáci přesvědčili o  své čtenářské dovednosti ve chvíli, kdy společně přečetli  pohádku Kuřátko a obilí od Fr. Hrubína. Následoval slavnostní slib čtenáře, který byl  zpečetěn  podpisem do Kroniky obce. Poté mohl pan starosta  pasovat šest prvňáčků na čtenáře roku 2015. Obec věnovala  každému knihu s věnováním, šerpu,záložku, diplom,…

Nyní zbývá jen popřát našim čtenářům (v dnešní uspěchané době plné technických vymožeností), aby  při četbě knih zažívali svět dle své fantazie, protože lidská fantazie je nekonečná a knihy jsou tím, co ji, snad kromě snů, rozvíjí nejvíce.