Opakovaný výskyt vší

Vzhledem k opakovanému výskytu vší prosíme opět rodiče o prohlédnutí vlasů dětí!