Obědy ve ŠJ

Vážení rodiče,

z krátkých dotazníků ke spokojenosti s obědy ve školní jídelně vyplynulo, že je stále většina rodičů pro setrvání u současného dodavatele

(školní jídelna při Základní škole K. V. Raise v Lázních Bělohradě).

Z tohoto důvodu prozatím dodavatele měnit nebudeme, ale každopádně i nadále budeme kvalitu obědů sledovat

a budeme udržovat kontakt s vedoucí školní jídelny, se kterou konzultujeme vhodnost některých potravin, dochucování apod.