Naši výtvarníci

Naše MŠ se  zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí. Jedná se o soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Autoři: Matýsek Pilař, Matyášek Fürst, Tomášek Kuřík a Mareček Lufínek se umístili  na předních místech v okresním i krajském kole 🙂

Celý pedagogický sbor gratuluje k úžasnému umístění a do dalších let přejeme mnoho tvůrčích úspěchů !!!