Koncert na šesti strunách

Ve čtvrtek 22.3. k nám do školy opět přijede pan Kaulfers se svojí kytarou.

Během dopoledního vyučování tak žáky ZŠ i děti MŠ čeká „Koncert na šesti strunách“.

Vstupné bude strženo ze „zálohy“.