Informativní schůzka

Schůzka (především) pro rodiče nově přijatých dětí.

Vážení rodiče, přijměte prosím pozvání na informativní rodičovskou schůzku, na níž budete informováni o chodu mateřské školy, školním vzdělávacím programu i všech připravovaných aktivitách. Schůzka se uskuteční dne 6. 10. 2016 v 16. 00 hod. Prosíme, zúčastněte se schůzky bez dětí.

Pro Vás, kteří se nemůžete zúčastnit schůzky

Program informativní schůzky:

 • Představení zaměstnanců MŠ
 • Seznámení se školním řádem.
  • Provoz MŠ 7:00 – 16:00
  • Příchod doporučen do 8.00
  • Předávání dětí při příchodu do MŠ – rodiče jsou povinni děti předávat až do třídy, osobně předat učitelce, upozornit na změnu zdravotního stavu (zvracení, bolesti bříška, vyrážku,  )
  • Do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění
  • Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jiným infekčním onemocněním.
  • Postup při onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ – při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teploty, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
  • Způsob omlouvání dětí:
 1. a) osobně ve třídě učitelce
 2. b) telefonicky na číslech: 736149494 MŠ, 730891195 ŠJ
 • Ohlašování a přihlašování obědů

      Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době do 12:00 a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od12:15 až 12:30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

 • Pobyt venku – za příznivého počasí zpravidla dvě hodiny (důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod –10°C), oblečení na ven – nepromokavé, které mohou děti umazat
 • Školní vzdělávací progran, jeho zaměření, charakteristika třídy
  • ŠVP s názvem „Je nám spolu dobře“ – možnost nahlédnout ve třídě a na webových stránkách školy
  • Charakteristika třídy, nástin pedagogicko – výchovné práce (viz přílohy na nástěnce)
 • Sledování internetových stránek a nástěnky v šatně – aktuální zprávy
 • Individuální a diskrétní konzultace v případě potřeby s každým rodičem – vždy po dohodě
 • Plánované akce MŠ
  • Drakiáda
  • Lužanská buchta
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční koncert/besídka
  • Lyžařský výcvik (13.2 – 17.2.)
  • Dětský karneval
  • Velikonoční dílna
  • Plavecký výcvik (duben – červen)
  • …a další