Informace pro rodiče – vyúčtování ke konci školního roku

V současné době probíhá dopočítávání všech posledních „akcí“ školního roku a vracení přeplatků na Vaše účty.

V nejbližších dnech obdrží všichni účastníci plaveckého výcviku zpět 171,- Kč ze zálohy na dopravu.

Na dopravu na výlet v pondělí 27. 6. přispěli všichni zúčastnění na dopravu pouze 100,- Kč:

  1. Dětem MŠ byla společně se vstupnými na výletě odečtena ze zálohy.
  2. Školákům a předškolákům, kteří byli na škole v přírodě, byla doprava odečtena z celkové zaplacené částky.

Škola v přírodě

     – v částce 700,- Kč bylo započítáno: stravování + pitný režim na tři dny, doprava na pondělní výlet, výlet na lodi,

                                                        vstupné do skanzenu + cena za výrobu mýdla, úterní promítání Sférického kina ve škole

Doplatek dopravy všem dětem na pondělní výlet a drobné převýšení částky 700,- Kč/os. za Školu v přírodě jsme uhradili ze školního rozpočtu.

Alespoň malý dárek dětem za jejich celoroční snahu. 🙂