Informace pro rodiče předškoláků – Školní zralost

ŠKOLNÍ ZRALOST – odklad povinné školní docházky

Co říká zákon?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době zápisů od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě do dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce dítěte uvažuje o odkladu povinné školní docházky nebo si není jistý nástupem dítěte do základní školy (např. nesoustředěnost, nesprávná řeč, snadná unavitelnost, neschopnost pracovat podle pokynů, nedostatečná motivace k práci školního typu, hravost apod.), může se objednat:

buď – telefonicky v PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – tel.: 493 533 505

nebo – zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – viz tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz, popř. v mateřské škole

  • objednání se doporučuje v období leden – únor 2017
  • termíny pozvání budou sděleny zákonným zástupcům v měsících: BŘEZEN – DUBEN