Hodina hudební výchovy aneb žák učí žáky, 8.2.2016

Dnes nás Standa seznámil s hudebním nástrojem,na který se učí hrát od září. V jeho podání jsme si vyslechli několik skladeb. S  údivem jsme k němu vzhlíželi a jeho snažení ocenili potleskem.  Též jsme si mohli zkusit „vyloudit“ z nástroje tón a zjistili jsme, že to není snadné.