Doplňkové volby do školské rady – říjen 2016

V měsíci říjnu proběhla volba zástupců z řad rodičů žáků naší základní školy.

Nejdříve rodiče anonymně navrhovali kandidáty na tato místa.

Následovalo druhý krok, kdy z navržených kandidátů rodiče volili dva zástupce.

Zvoleny byly dvě maminka našich žákyň – Michaela Provazníková a Martina Vorlíčková.