Dětenice – sportovní setkání

V pátek 20. května se naše paní učitelky vypravily společně se dvěma žáky a jednou žákyní vyšších ročníků na sportovní setkání do Dětenic.

Vyučující projednávali možnost zapojení málotřídních škol do projektů OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) a Sazka olympijský víceboj.

Mezitím si žáci mohli vyzkoušet alespoň některé z disciplín projektových vícebojů a porovnat tak své síly a dovednosti s žáky jiných škol.

Odpolednem nás provázel tým v čele s olympionikem Štěpánem Janáčkem.