ZŠ Fotogalerie

Místo v Radimi, dnes na Kolibě, 16.6.2015

Dnešní den jsme měli trávit na Dětském dnu v Radimi. Bohužel po škole v přírodě paní ředitelka Jana Zedníčková a mnoho dětí onemocnělo angínou. Tuto akci musíme odložit na příští rok. Den jsme tedy trávili procházkou na Kolibu, vyhodnocením přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů a též příjemnou odměnou (nanuk) za veřejný koncert v Lužanech od pana Kučery.

A takto nám děkují za kulturní zážitek

Naše hodiny trénování na koncert ke Dni matek a otců nebyly zbytečné. Za kulturní zážitek nás odměnila paní Lopatová vynikajícím dortem a pan Kučera nanuky. Též jsme vydělali na dobrovolném vstupném 10 500 korun.Děkujeme hlavně rodičům ZA PODPORU NEJEN FINANČNÍ.V září nás ještě čeká účinkování na náměstí v Jičíně městu pohádky.K dispozici bude též videozáznam z koncertu. Zájemci nechť se hlásí u učitelek školy.

Robouský motýl, 21.5.2015

Dnes jsme si užili příjemný, přírodovědně-sportovní  den díky žákům 8. ročníku a jejich učitelům ze ZŠ Bodláka a Pampelišky v Robousích.Osmáci připravili v okolí školy  pět stanovišť, na kterých jsme si mohli vyzkoušet své znalosti z říše motýlů a jejich rostlin. Během soutěžení jsme  týmově spolupracovali, mikroskopovali, kreslili, skládali puzzle, závodili, dle vůně poznávali rostliny a také získávali nové poznatky, které nám pak byly užitečné při závěrečném písemném testu. Své síly jsme porovnávali se  čtyřmi družstvy z Veliše. Skončili jsme na krásném 2. místě.Cena byla opravdu sladká – roláda v podobě  motýlí housenky, perníček s motýlkem a také pamětní motýl z keramiky.

 Oceňujeme skvělou přípravu celé akce, milé přijetí pořadatelů ,vynikající oběd a těšíme se na další společnou akci, třeba u nás v Lužanech.

Podobná soutěž bude probíhat i u nás ve škole. Poznávačka rostlin- školní kolo se uskuteční již 15. června.