Blížící se termíny

Lyžařský kurz – v týdnu od 13. února – bude zrušeno odpolední vyučování ZŠ

Maškarní bál – neděle 12. března od 14:00

Zápis do 1. ročníku ZŠ – čtvrtek 6. dubna – od 14:00 do 17:00

Zápis do MŠ – středa 10. května – od 14:00 do 17:00

Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku – v termínu 9. – 26. května

 

Bližší informace ke konání akcí budou včas zveřejněny.