Bezpečné klima v naší škole

Velice nám záleží na tom, aby děti chodily do školy rády, aby vyučující chodily do školy rády…

Proto jsme na konci září zkusili podat žádost v rámci dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017.

Náš projekt s názvem Jsme tu rádi a v bezpečí – klima školy podpořené vzděláváním pedagogů byl podpořen v plné výši 31 500,- Kč.

V nejbližší době nás čeká domlouvání bližší spolupráce se Semiramis, z.ú., který se zabývá mimo jiné i školením pedagogů v oblasti primární prevence.