A takto nám děkují za kulturní zážitek

Naše hodiny trénování na koncert ke Dni matek a otců nebyly zbytečné. Za kulturní zážitek nás odměnila paní Lopatová vynikajícím dortem a pan Kučera nanuky. Též jsme vydělali na dobrovolném vstupném 10 500 korun.Děkujeme hlavně rodičům ZA PODPORU NEJEN FINANČNÍ.V září nás ještě čeká účinkování na náměstí v Jičíně městu pohádky.K dispozici bude též videozáznam z koncertu. Zájemci nechť se hlásí u učitelek školy.