Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

ke stažení zde  – zadost_prijeti_MS

K žádosti je třeba doložit doklad o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním,

popř. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

– může být vystaveno lékařem samostatně nebo potvrzeno přímo v Evidenčním listu – k dispozici ve škole nebo ke stažení zde