Co nabízíme

  • návštěvy solných jeskyní
  • lyžařský kurz
  • předplavecká průprava (květen, červen – 10x)
  • vycházky do přírody
  • výlety
  • návštěvy divadel
  • kroužek angličtiny s lektorkou z jazykové školy ( 2x týdně)
  • kroužek hry na zobcovou flétnu
  • logopedická prevence
  • akce pořádané společně se základní školou (maškarní karneval, velikonoční dílna, Vánoční zpívání v kostele, drakiáda, dětský den,…)