Ceník stravného

 Vážení rodiče a zaměstnanci ZŠ a MŠ, Lužany, okres Jičín. Naše škola, se rozhodla přejít na bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby za stravné a školné budou nyní hrazeny prostřednictvím Vašeho účtu v bance.

Co je třeba udělat?

1. Zajít do banky ( nemusíte do banky,máte-li zřízeno internet. bankovnictví) v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení.

název zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín

číslo účtu příjemce platby ( naše zařízení): 1163792369

kód banky příjemce platby: 0800

limit jednotlivé platby inkasa: ……..

četnost plateb za měsíc: ……….

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

 Hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem všech záloh  ( např. rodiče mají 2 děti v MŠ, limit- záloha na každé dítě za stravné a školné činí 1050 Kč, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 2100 Kč).

počáteční datum účinnosti ( datum povolení inkasa) : ………( nejpozději 17. dne  v měsíci.Vždy je platba na následující měsíc)

a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro MŠ  a ZŠ. (list Povolení inkasa naleznete v sekci Ke stažení)

2. S potvrzením o povolení inkasa (list Povolení inkasa) zajít k zástupkyni ředitelky školy, která údaje zaznamená.

3. Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

Další informace Vám ráda poskytne zástupkyně školy, tel.: 730891194

Jiný způsob úhrady stravného a školného lze jen po domluvě se zástupkyní školy Mgr. Janou Vávrovou.

4. Vyúčtování bude prováděno pololetně, tedy v lednu a poslední týden v červnu.

 

 

 

Strávníci 3-6 let (MŠ)

přesnídávka           8 Kč

oběd                    18 Kč

svačina                 6 Kč  celkem 32 Kč

 

Strávníci 7-10 let (MŠ), děti s odkladem

přesnídávka           8 Kč

oběd                    20 Kč

svačina                 6 Kč  celkem 34 Kč

 

Strávníci 7-10 let (ZŠ)

oběd                    20 Kč

Strávníci 10 – 14 let

oběd                   22 Kč

Zaměstnanci

oběd                    34 Kč

Cizí strávníci

oběd                   47 Kč

 

 

 

Předpis stravného a školného pro šk. rok 2017/2018

Stravné MŠ – předpis dle měsíců

přesnídávka – 8 Kč, oběd- 18 Kč, svačina 6 Kč

 

09

(20 dnů)

10

(22 dnů)

11

(21 dnů)

12

(16 dnů)

01

(21 dnů)

02

(20 dnů)

03

(21 dnů)

04

(20 dnů)

05

(21 dnů)

06

(21 dnů)

stravování

  • celodenní
  • dopolední

640 Kč

520 Kč

704 Kč

572 Kč

672 Kč

546 Kč

512 Kč

416 Kč

672 Kč

546 Kč

640 Kč

520 Kč

672 Kč

546 Kč

640 Kč

520 Kč

672 Kč

546 Kč

672 Kč

546 Kč

 

Stravné  MŠ – pro děti s odkladem šk. docházky a  7leté

přesnídávka – 8 Kč, oběd- 20 Kč, svačina 6 Kč

 

 

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

celodenní

 stravování

680 Kč

748 Kč

714 Kč

544 Kč

714 Kč

680 Kč

714 Kč

680 Kč

714 Kč

714 Kč

 

Úplata za předškolní vzdělávání v  MŠ – předpis dle měsíců

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

300 Kč

 

Stravné  ZŠ – předpis dle měsíců

 

09

(19 dnů)

10

(20 dnů)

11

(21 dnů)

12

(16 dnů)

01

(21 dnů)

02

(19 dnů)

03

(15 dnů)

04

(20 dnů)

05

(21 dnů)

06

(21 dnů)

7-10 let

20 Kč

380 Kč

400 Kč

420 Kč

320 Kč

420 Kč

380 Kč

300 Kč

400 Kč

420 Kč

420 Kč

11-14 let (5.ročník)

22 Kč

418 Kč

440 Kč

462 Kč

352 Kč

462 Kč

418 Kč

330 Kč

440 Kč

462 Kč

462 Kč

 

Úplata za pobyt ve školní družině – předpis dle měsíců

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

100

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

100 Kč

 

Stravné zaměstnanci – předpis dle měsíců

 

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

 

646 Kč

680 Kč

714 Kč

544 Kč

714 Kč

646 Kč

510 Kč

680 Kč

714 Kč

714 Kč