ZŠ Fotogalerie

Lída Helligerová – 23. 6. 2017

Letos nás opět navštívila Lída Helligerová se svým hudebním vystoupením. Bohužel jsme neměli takové štěstí na počasí jako minulý rok, museli jsme místo školní zahrady využít naši tělocvičnu. Ale to rozhodně nemělo vliv na to, abychom si to pořádně užili. Všem se představení líbilo, tančili a zpívali všichni od nejmladších po nejstarší. Paní Helligerové jsme popřáli krásné léto a za její vystoupení, které pro nás odehrála a zazpívala zcela zdarma, jsme jí věnovali alespoň malou kytičku. Doufáme, že si na nás příští školní rok udělá opět čas. 😉

 

Výlet do Prahy – 6. 6. 2017

V úterý 6. června 2017 jsme se s žáky základní školy vydali na výlet do našeho hlavního města.

Do Prahy jsme se vydali objednaným autobusem, který nás vyložil u Pražského hradu. Prvním velkým zážitkem bylo projít bezpečnostní kontrolou a hned za chvíli stát kousek od ozbrojené hradní stráže. Jelikož nás naše průvodkyně Aneta upozornila na to, že hradní stráž můžeme rozesmívat, ale nesmíme to přehánět a není dovoleno přibližovat se moc blízko, všichni se nakonec báli vůbec přiblížit…

Následovala prohlídka Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, návštěva  Vladislavského sálu a na nádvoří pražského hradu jsme i poobědvali.

Když jsme se pokochali výhledem od pražského hradu, sešli jsme po Zámeckých schodech dolů a zamířili na Karlův most. Tam jsme strávili téměř hodinu, abychom si ho nejen prohlédli, ale také se o něm něco dověděli. Po vyplnění pracovních listů jsme pokračovali dále na Staroměstské náměstí a slečna průvodkyně nás dovedla až ke Klášteru sv. Anežky České, kde jsme navštívili galerii.

Tím naše poznávací putování skončilo, ale stihli jsme ještě průlezky, nanuk a nákup drobností na památku.

Cestou k autobusu se všichni zdáli být unavení. Ale bujarost během zpáteční cesty nás přesvědčila o opaku. 🙂

Druhý den ve škole jsme si na mapě ukázali, že i když někteří mysleli, že „jsme prošli snad celou Prahu“, prohlédli jsme si jen její malinkou část.      A přesto jsme v ní našli tolik pokladů.

Shodli jsme se na tom, že tento školní výlet byl podstatně jiný než na jaké jsou naše dětičky zvyklé. Ale jsme moc rádi, že jsme se odhodlali vyrazit „po stopách Karla IV.“. Určitě se nám získané vědomosti i ukryté obrázky v našich pamětích budou hodit při budoucích hodinách vlastivědy a nejen tam. 😉

Dětský den na hřišti – 2. 6. 2017

V pátek 2. 6. jsme měli obrovské štěstí, vyšlo nám nádherné počasí!

Na fotbalovém hřišti bylo připraveno deset stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly, dostávaly za ně razítka na kartičku a za vyplněnou kartičku dostaly balíček s odměnami. Pro ukrácení volné chvíle sloužily nejen místní průlezky a houpačky, ale také nafukovací hrad. Nechybělo svezení na koni, se kterým přišly Lucka a Katka Burešovy. Po tom, co děti odsoutěžily, zchladili je místní hasiči, kteří měli kromě jednoho ze zmiňovaných deseti stanovišť také přistavené hasičské auto s vodou. 🙂

Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali, velice děkujeme, doufáme, že se dětem odpoledne líbilo a těšíme se na příští rok!

Za fotografování moc děkujeme Martině Vorlíčkové – foto najdete zde

a Janě Kašíkové ml. – její fotografie najdete zde.

Bezpečný pes – 24. 5. 2017

Ve středu 24. května jsme měli návštěvu z Kynologického servisu.

Během programu Bezpečný pes jsme se dozvěděli, jak se máme správně chovat, když se setkáme s cizím psem

– s páníčkem nebo bez něho, na vodítku nebo volně pobíhajícím…

Naučili jsme se, jak správně se schoulit do klubíčka, abychom se účinně bránili útoku zlého psa.

Děti měly za úkol po příchodu domů naučit tuto dovednost i ostatní členy rodiny. Tak schválně, kdo všechno to už umíte? 😉

Vystoupení žáků ZŠ pro rodiče

Dnes odpoledne – ve čtvrtek 11. 5. 2017 jsme chtěli udělat radost rodičům našich dětí. Blížící se Den matek nás namotivoval k přípravě vystoupení. To ale bylo NEJEN pro maminky a jsme moc rádi, že dorazili i další rodinní příslušníci. 🙂

Po pásmu básniček a písniček, které opravdu patřilo maminkám k svátku, jsme předvedli, co a jak se učíme. Po písničce s vyjmenovanými slovy a Murphyho zákonech jsme zpívali i anglicky a celých našich dvacet minut slávy jsme završili dvěma tanečky.

Po vystoupení měly děti připravené pro rodiče dárečky a občerstvení.

Kdo dnes nepřišel, určitě nemusí být smutný, že neviděl naše skotačící dětičky. Jejich oblíbené tance (a snad i něco dalšího 😉 ) budeme moct předvést znovu na Dni otevřených dveří 29. června 2017.

Velice děkujeme Martině Vorlíčkové za profesionální zdokumentování dnešního odpoledne. 😉

Fotografie naleznete zde

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 26. dubna 2017 jsme se sešli v místní knihovně, která sídlí v zasedací místnosti obecního úřadu.

Naši prvňáčkové nám s pomocí druháků ukázali, že umí abecedu – nejen odříkat, ale přímo zazpívat.

Poté jsme shlédli divadlo a poslechli si, jak prvňáci umí krásně číst.

Jelikož všichni předvedli, že se pilně učí a čtení již krásně zvládají, pasoval je pan starosta Ing. Martin Mitlöhner na čtenáře. Společně s paní účetní Janou Kašíkovou dětem pogratulovali k úspěšně zvládnutému kroku do světa velkých žáků a předali dětem i dáreček – knihu.

Velice si pořádání této akce vážíme, panu starostovi i paní účetní velice děkujeme!

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 jsme u zápisu přivítali 10 budoucích žáků a žákyň. 🙂

Ve II. třídě MŠ v prvním patře, kterou naši předškoláci navštěvují, byla připravena herna, kde mohli rodiče s dětmi čekat před samotným zápisem. Ten probíhal v I. třídě základní školy, kde se každému z předškoláků individualně věnovaly naše paní učitelky. Na několika stanovištích mohli budoucí žáčci dokázat, co všechno již umí. Nešlo o žádnou zkoušku, nebylo žádné bodování nebo známkování. Jen si mohly všechny děti na chvíli vyzkoušet, jaké to bude od září při sezení v lavici a popovídaly si s vyučujícími, které je budou následujícími roky školní docházky provázet. Po projití všech stanovišť čekala na každého odměna v podobě motýlka vyrobeného žáky ZŠ, ale také taštička s malou skládačkou lega, sáček želatinových vitamínků, barevná tužka a notýsek a samozřejmě pamětní list na zápis – s úplně první „školní jedničkou“. 😉

I když si děti povídaly, kreslily, házely míčem a skládaly, paní učitelky nezahálely. Během doby strávené s každým budoucím žáčkem si dělaly pečlivě poznámky o zvládnutých činnostech. Po zápise následovala porada všech přítomných vyučujících a zpracování všech materiálů. Na základě průběžné diagnostiky předškoláků během docházky do MŠ, výstupů ze zápisu do 1. ročníku a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny u dětí s odkladem školní docházky, zpracovává v současné době paní učitelka Jana Kučerová pro všechny děti od nového školního roku podklady pro individuální práci s každým z nich. Pro pět dětí, které budou zůstávat ještě rok v MŠ, protože jim byl povolen odklad školní docházky, i pět nových žáků přijatých do 1. ročníku.

Vážíme si našeho propojení mateřské a základní školy a chceme ho co nejvíce využít pro naše/Vaše děti. Věříme, že se nám podaří společnými silami připravit děti na bezproblémový začátek školní docházky.

 

Jak máme šikovné žáčky a žákyně

Tentokrát tedy hlavně žákyně…

Ve středu 5. dubna se v Nové Pace konal další ročník soutěže Novopacký slavíček.

Zúčastnila se ho naše žákyně 4. ročníku Kateřina Provazníková.

Z téměř 70 zúčastněných v její kategorii (3. – 5. ročník) se umístila mezi prvními 24.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

V minulém týdnu naše dvě žákyně 5. ročníku Nikol Kučerová a Barbora Tomášková úspěšně složily přestupové zkoušky na druhý stupeň Základní školy Bodláka a Pampelišky o.p.s., jejíž sídlo je v Robousích.

V tomto týdnu obě dívky absolvují zkušební pobyt na základní škole na Veliši – v kolektivu, do kterého by měly od září přestoupit, pokud se obě strany – rodiče a škola – na přechodu dohodnou.