ZŠ Fotogalerie

Naši úspěšní budoucí klavíristé

Gratulujeme Kačence Provazníkové, Zuzance Tringelové a Štěpánkovi a Standovi Kaskovi k úspěšnému vykonání talentové zkoušky a  přijetí na Základní uměleckou školu J. B. Foerstera v oboru Hra na klavír,hra na trubku, zpěv.

Děkujeme paní učitelce Mgr. Janě Vávrové za pedagogické vedení (kroužek Hra na klavír) a skvělou přípravu k přijímacím zkouškám.

Novopacký slavíček, 8.4.2015

Ve středu 8.4.2015 jsme se účastnili 20. ročníku pěvecké soutěže Novopacký slavíček. Mateřskou školu reprezentovala Elen Fejfarová (2. místo v kategorii A1- předškolní věk) a Barbora Matoušová (3. místo v kategorii A1- předškolní věk). V kategorii A2-  1. a 2. třída se na 1. místě umístila Zuzana Tringelová a na 2. místě Kateřina Provazníková. Starší žáky reprezentoval Adam Vávra a Magdalena Mitlöhnerová. Adam vyzpíval 1. místo. Též velké poděkování patří paní učitelce Jitce Kulhánkové, která poprvé naše děti doprovázela na klavír.

Spisovatelka Božena Šimková čte a vypráví dětem, 30.3.2015

Paní spisovatelka  se svou kamarádkou přijala pozvání do naší školy. Venku „řádilo“ aprílové počasí a my jsme poslouchali vyprávění historek z dob spisovatelčina dětství, mládí,…. Zvídaví žáci pokládali různé otázky, na které paní Božena pohotově odpovídala. Na závěr nám přečetla příběh z připravované knihy pro děti. Mrzelo nás jen to,že jsme si z domova nepřinesli její knihu, do které by nám napsala věnování. Po obědě poctila svou návštěvou též naše nejmladší. Před spaním dětem přečetla pohádku O ježkovi a včelkách. Na oplátku děti věnovaly malý dárek a popřály veselé Velikonoce. O tři dny později dorazil do školy balíček, autorčina kniha i s věnováním, který nás jistě moc potěšil. Paní Šimkové děkujeme a doufáme, že i v budoucnu přijme pozvání k nám.

Nikdo není dokonalý, 26.3.2015

Maminka Tomáše Lufínka připravila pro žáky 3.-5. ročníku vědomostní soutěž s názvem „Nikdo není dokonalý“. Testík byl pro některé žáky velice obtížný. Z hlav se jen kouřilo. Druhý den následovalo vyhodnocení soutěže. Maminka měla přichystané diplomy pro výherce a též sladkou odměnu. Zajímavý nápad, který potěšil všechny soutěživé žáky a paní učitelky. Na část otázek z testu si můžete zkusit odpovědět i Vy.

Jak často se člověk denně myje, když se myje obden?

Kolik má hlavní město České republiky Brno obyvatel?

Slepý pán je slepec, jak se říká slepé paní?

Co létá rychleji? Vrtulník nebo helikoptéra?

Jaké je křestní jméno Baracka Obamy? Víš jakou zastává funkci?

Jak často se musí měnit voda v plovoucí podlaze?…….

 

Pochod Českým rájem za Rumcajsem, 28.3.2015

Dnes jsme se účastnili (9 trénovaných žáků, 4 dospělí) pochodu pořádaným Klubem českých turistů. Vybrali jsme si trasu 15 km. Z Valdštejnova náměstí jsme se vydali k rybníku Kníže a podél pravé strany rybníka ke koupališti, dále na Kbelnici, Bradačku,…. Přes obec Holín jsme se vrátili do Jičína. Jelikož bylo chladno (ale nepršelo), šli jsme svižným krokem. V areálu zámku jsme dostali diplom a spokojeně jsme odjeli do svých domovů. Závidět mohou ti, kteří zůstali doma.

Pasování na čtenáře, 27.3.2015

V pátek  se konalo slavnostní pasování na čtenáře.  V místní knihovně jsme se sešli s panem starostou  Ing. Martinem Mitlöhnerem, paní knihovnicí Janou Kašíkovou, předškoláky, rodiči a prarodiči. Nejprve  žáci 1. a 2. třídy sehráli pohádku „O Šípkové Růžence“, kterou nacvičili s paní učitelkou Janou Kučerovou. Před samotným pasováním  každý prvňáček přednesl dvě básně.  Žáci přesvědčili o  své čtenářské dovednosti ve chvíli, kdy společně přečetli  pohádku Kuřátko a obilí od Fr. Hrubína. Následoval slavnostní slib čtenáře, který byl  zpečetěn  podpisem do Kroniky obce. Poté mohl pan starosta  pasovat šest prvňáčků na čtenáře roku 2015. Obec věnovala  každému knihu s věnováním, šerpu,záložku, diplom,…

Nyní zbývá jen popřát našim čtenářům (v dnešní uspěchané době plné technických vymožeností), aby  při četbě knih zažívali svět dle své fantazie, protože lidská fantazie je nekonečná a knihy jsou tím, co ji, snad kromě snů, rozvíjí nejvíce.