ZŠ Fotogalerie

Hodina vlastivědy na téma “ Rozmanitost evropských států“,10.3.2015

V úterý nás navštívila Mgr. Renata Černilovská, vedoucí Eurocentra Hradec Králové | regionální koordinátor informačních aktivit o Evropské unii/Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

  Připravila pro nás zajímavou dvojhodinovou výuku na téma “ Rozmanitost evropských států“. Na závěr jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každá si vylosovala některou zemi EU a také jsme si mezi sebou vybrali postavu- velvyslanec, cestovatel, kuchař. Každý z nás sbíral  nové  informace.   Na závěr hodiny proběhly dvě scénky, ze kterých bylo zřejmé jakou zemí EU jsme se zabývali.

Dravci v ZŠ,11.3.2015

Dnes nás navštívila paní Jana Mazuchová ze záchranné stanice v Hořicích. Ukázala nám některé dravce ( výr velký, sova pálená, puštík,…). Též nás seznámila s krkavcem, fretkou a kánětem z dalekého Mexika. Dokázala nám poutavě povídat o těchto zvířatech. Nakonec jsme nabídli všežravci krkavci dvě naše strašilky. …Potravní řetězec se  nezapře.

Beseda s pamětníky v rámci výuky Vlastivědy, 27.1.2015

Dnes jsme byli poctěni návštěvou tří pamětníků-  politických vězňů. Dozvěděli jsme se něco o životě lidí v 50. letech – 90. letech. Paní Blanka Čílová  vyprávěla o životě manžela, který byl v 50. letech zatčen. Ona sama zůstala doma a starala se o dvě děti. Po návratu po velké amnestii se její tehdejší muž vrátil nemocný, prozářený uranem. Brzy zemřel,…Pan Václav Mach byl odsouzen se svým otcem a matkou. Vzpomínal na život ve vězení, na těžkou práci v dole a také na život po návratu z vězení. Žákům přinesl ukázat Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu udělený ministrem obrany. Nadšeně jsme též poslouchali pana Miloše Rataje, který ze svých vzpomínek vybral zajímavé vyprávění o jeho zatčení a odsouzení coby studenta VŠ.

Shodli jsme se na tom, že jsme rádi za to, že jsme se narodili již v demokratickém státě – můžeme svobodně studovat, cestovat, říkat svůj vlastní názor. I v dnešní době stále platí přísloví :“ V nouzi poznáš přítele“, „Důvěřuj, ale prověřuj!“

Setkání bylo zajímavým završením výuky novodobých dějin v předmětu Vlastivěda  a budeme se těšit na příští shledání i s paní Hanou Truncovou, která se z důvodu nemoci nemohla besedy účastnit. I tak jí děkujeme za zprostředkování celé akce.

Více na: 
WWW.POLITICTIVEZNI.CZ  –   WWW.DCERY.CZ –    WWW.MENETEKEL.CZ