ZŠ Fotogalerie

Místo v Radimi, dnes na Kolibě, 16.6.2015

Dnešní den jsme měli trávit na Dětském dnu v Radimi. Bohužel po škole v přírodě paní ředitelka Jana Zedníčková a mnoho dětí onemocnělo angínou. Tuto akci musíme odložit na příští rok. Den jsme tedy trávili procházkou na Kolibu, vyhodnocením přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů a též příjemnou odměnou (nanuk) za veřejný koncert v Lužanech od pana Kučery.

A takto nám děkují za kulturní zážitek

Naše hodiny trénování na koncert ke Dni matek a otců nebyly zbytečné. Za kulturní zážitek nás odměnila paní Lopatová vynikajícím dortem a pan Kučera nanuky. Též jsme vydělali na dobrovolném vstupném 10 500 korun.Děkujeme hlavně rodičům ZA PODPORU NEJEN FINANČNÍ.V září nás ještě čeká účinkování na náměstí v Jičíně městu pohádky.K dispozici bude též videozáznam z koncertu. Zájemci nechť se hlásí u učitelek školy.