ZŠ Fotogalerie

Robouský motýl, 21.5.2015

Dnes jsme si užili příjemný, přírodovědně-sportovní  den díky žákům 8. ročníku a jejich učitelům ze ZŠ Bodláka a Pampelišky v Robousích.Osmáci připravili v okolí školy  pět stanovišť, na kterých jsme si mohli vyzkoušet své znalosti z říše motýlů a jejich rostlin. Během soutěžení jsme  týmově spolupracovali, mikroskopovali, kreslili, skládali puzzle, závodili, dle vůně poznávali rostliny a také získávali nové poznatky, které nám pak byly užitečné při závěrečném písemném testu. Své síly jsme porovnávali se  čtyřmi družstvy z Veliše. Skončili jsme na krásném 2. místě.Cena byla opravdu sladká – roláda v podobě  motýlí housenky, perníček s motýlkem a také pamětní motýl z keramiky.

 Oceňujeme skvělou přípravu celé akce, milé přijetí pořadatelů ,vynikající oběd a těšíme se na další společnou akci, třeba u nás v Lužanech.

Podobná soutěž bude probíhat i u nás ve škole. Poznávačka rostlin- školní kolo se uskuteční již 15. června.

Naši úspěšní budoucí klavíristé

Gratulujeme Kačence Provazníkové, Zuzance Tringelové a Štěpánkovi a Standovi Kaskovi k úspěšnému vykonání talentové zkoušky a  přijetí na Základní uměleckou školu J. B. Foerstera v oboru Hra na klavír,hra na trubku, zpěv.

Děkujeme paní učitelce Mgr. Janě Vávrové za pedagogické vedení (kroužek Hra na klavír) a skvělou přípravu k přijímacím zkouškám.

Novopacký slavíček, 8.4.2015

Ve středu 8.4.2015 jsme se účastnili 20. ročníku pěvecké soutěže Novopacký slavíček. Mateřskou školu reprezentovala Elen Fejfarová (2. místo v kategorii A1- předškolní věk) a Barbora Matoušová (3. místo v kategorii A1- předškolní věk). V kategorii A2-  1. a 2. třída se na 1. místě umístila Zuzana Tringelová a na 2. místě Kateřina Provazníková. Starší žáky reprezentoval Adam Vávra a Magdalena Mitlöhnerová. Adam vyzpíval 1. místo. Též velké poděkování patří paní učitelce Jitce Kulhánkové, která poprvé naše děti doprovázela na klavír.

Spisovatelka Božena Šimková čte a vypráví dětem, 30.3.2015

Paní spisovatelka  se svou kamarádkou přijala pozvání do naší školy. Venku „řádilo“ aprílové počasí a my jsme poslouchali vyprávění historek z dob spisovatelčina dětství, mládí,…. Zvídaví žáci pokládali různé otázky, na které paní Božena pohotově odpovídala. Na závěr nám přečetla příběh z připravované knihy pro děti. Mrzelo nás jen to,že jsme si z domova nepřinesli její knihu, do které by nám napsala věnování. Po obědě poctila svou návštěvou též naše nejmladší. Před spaním dětem přečetla pohádku O ježkovi a včelkách. Na oplátku děti věnovaly malý dárek a popřály veselé Velikonoce. O tři dny později dorazil do školy balíček, autorčina kniha i s věnováním, který nás jistě moc potěšil. Paní Šimkové děkujeme a doufáme, že i v budoucnu přijme pozvání k nám.