ZŠ Fotogalerie

Návštěva od policie – 22. 10. 2018

V jednom z posledních slunečných dnů jsme stihli přivítat na školní zahradě návštěvu od POLICIE.

Po ukázce práce psovodů, která byla určena pro všechny děti z MŠ i ZŠ, jsme se přemístili do školní budovy a žáci 3., 4. a 5. ročníku absolvovali besedu o kyberšikaně – s nprap. Alešem Brendlem.

Za celé dopoledne velice děkujeme!!!

Mezinárodní den úsměvů

Je to již týden, co 3. – 5. ročník s paní učitelkou Hankou a paní asistentkou Evou slavili Mezinárodní den úsměvů.

Doufám, že jim úsměvy na rtech vydrží i nadále. 😉

M. T.

Dopravní hřiště – 20. září 2018

Ve čtvrtek 20. září 2018 se vydali 4. a 5. ročník do Jičína na dopravní hriště.

Žáci obou ročníků zde absolvovali první polovinu výcviku. Pokud stejně úspěšně zvládnou i druhou polovinu ve druhém pololetí školního roku, získají průkaz cyklisty.

Budeme se snažit jejich znalosti o dopravě udržovat a prohlubovat a na jaře jim držet palce! 😉

M. T.

Projekt „Kamarádi bez hranic“

Nezahálíme a hned zkraje jsme se pustili do připravovaného česko – polského projektu Kamarádi bez hranic.

Více informací s fotografiemi na webu obce Lužany – zde

Otevření multifunkčního hřiště

Dlouho očekávané víceúčelové hřiště je v provozu.

Otevřeno veřejnosti bylo na konci srpna, škola ho již využívá k výuce i při volnočasových aktivitách.

Fotoreportáž z otevření naleznete na obecních webových stránkách – zde

Loučení s páťáky a školním rokem – 28.6.2018

Den před rozdáváním vysvědčení jsme se rozloučili s žáky, kteří odchází od září do jiných škol a tím také se školním rokem 2017/2018.

Nejdříve zpívali, hráli a tančili žáci 1. – 5. ročníku. Po malém pohoštění, které všichni žáci připravovali během dopoledne, jsme shlédli hudební pohádku s písničkami J. Uhlíře a Z. Svěráka. S ní k nám zavítalo divadélko Hudební pohádky pro děti (Jana Koutová a Jaroslav Beneš).

Nejstarší odcházející žáci – páťáci – měli ještě poslední výtvarný úkol, chtěli jsme, aby nám po nich něco zůstalo.