ZŠ Aktuality

Drakiáda – 23. 10. 2019

Doufáme ve větrné počasí a dovolujeme si Vás pozvat

na Drakiádu

ve středu 23. 10. 2019 od 16:00

na louku pod Mádlákem.

Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské – 21. 10. 2019

V pondělí 21. 10. 2019 čeká žáky 1. – 3. ročníku ZŠ a děti mateřské školy

představení Hudebního divadla dětem Michaely  Novozámské z Hradce Králové  – Povídejme si děti

Sejdeme se ve škole nejdéle v 7:30, odjedeme objednaným autobusem v 7:50 a do školy se vrátíme kolem 10. hodiny.

Vstupné 60,-Kč,- a doprava bude dětem odečtena ze „zálohy“.

 

Šablony II

Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Lužany

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Lužany“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání a další aktivity související s rozvojem školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012836

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Rozpočet projektu celkem: 920.156,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.II/19 Projektový den ve škole

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK

 

Náš pracovní tým

Vážení rodiče, milí školáčkové a předškoláčkové,

s radostí Vám můžu oznámit, že náš pracovní tým je ve škole kompletní, po dovolených odpočatý a již se všechny paní učitelky, asistentky i nepedagogické kolegyně připravujeme a těšíme na zahájení nového školního roku.

Seznam pracovních pozic a jmen najdete na webu zde

Osobně se všechny těšíme na setkání v prvním zářijovém týdnu ve škole a abyste se mohli s novými kolegyněmi lépe seznámit, plánujeme v měsíci září společné posezení na školní zahradě. Informováni budete včas a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu. 😉

Přeji krásné zakončení léta a pohodový začátek nového školního roku!

M. Tringelová

Sférické kino

V pondělí 24. 6. 2019 čeká v rámci dopoledne školní i školkové děti SFÉRICKÉ KINO.

Cena bude stržena ze zálohy.

Organizace školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

s radostí Vám mohu oznámit, že v příštím školním roce můžeme zajistit fungování trojtřídní základní školy, s podobným počtem „dělených hodin“ jako v tomto školním roce.

Ve středu 12. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo Obce Lužany výjimku z počtu žáků pro trojtřídní základní školu – dle současné legislativy, platné do 31. 12. 2019. A tím se také obec zavázala k případnému dofinancování úvazků pro období září – prosinec 2019. Od ledna 2020 dle nového způsobu financování regionálního školství finanční prostředky budou již ze státního rozpočtu.

Náš pracovní tým se z části obmění – z různých důvodů. Po podepsání všech nových pracovních smluv a zakončení tohoto školního roku budou jména nových kolegyní zveřejněna na webu a v září uspořádáme setkání, při kterém Vám bude nový pracovní tým představen zcela kompletní.

V pondělí 24. 6. v 17:30 srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku do I. třídy ZŠ. Zároveň zveme i všechny ostatní zájemce o další informace k chodu příštího školního roku.

M. Tringelová

Sběr papíru

Od pondělí 10. 6. do pátku 14. 6. 2019

probíhá v naší škole

SBĚR PAPÍRU

(noviny, časopisy, karton, ústřižky papíru zabalené v krabicích)

Papír můžete odevzdat ve škole nebo na obecním úřadě. Děkujeme! 😉

Rytířská pohádka – změna termínu!!!

Bohužel nám jeden z rytířů onemocněl a v pátek se vystoupení nekonalo.

Na Rytířskou pohádku se děti můžou těšit ve středu 12. 6. od 9:30!

 

     V pátek 7. 6. 2019 čeká žáky ZŠ i děti MŠ v rámci dopoledního vyučování představení divadélka Hudební pohádky pro děti – Rytířská pohádka.

Se známými písněmi Z. Svěráka a J. Uhlíře.

Vstupné bude odečteno ze „zálohy“.