ZŠ Aktuality

Projekt „Pestrá strava bez zbytečné chemie“

V naší škole proběhnou projektové dny v rámci projektu „Pestrá strava bez zbytečné chemie“

Děti budou společně s výživovou poradkyní připravovat 5 druhů svačinek, které budou zdobit a vzájemně ochutnávat. Poté jim budou dělat reklamu, vymyslí název a budou si povídat o surovinách, které byly použity. 

Recepty, podle kterých svačinky vyráběly a fotky s výsledky jejich snažení budou poté zveřejněny na webu. 

Prosíme o to, aby si děti přinesly z domova struhadlo. Na akci dostanou jednorázové zástěrky a čepice. Mohou si však přinést i své z domova. Budou určitě hrdí kuchaři. Ostatní potřebné nástroje včetně potravin budou zajištěny ze strany školy a organizátorů projektu. 

I. třída ZŠ (1. a 2. roč.) – v pondělí 12. listopadu

II. a III. třída ZŠ (3. – 5. roč.) – ve středu 14. listopadu

MŠ (obě třídy) – v pondělí 3. prosince

Školní psycholog

Vážení rodiče,

kromě společných besed s PhDr. Lubošem Tomanem, školním psychologem,

nabízíme individuální konzultace (ZDARMA, službu hradí škola):

v úterý 13. 11. 2018 od 14:00 do 18:00

  • přesný čas si můžete rezervovat u ředitelky školy M. Tringelové
    •  na tel. čísle 607 767 784
    • e- mailem: zs.luzany@email.cz

Den vzniku samostatného československého státu – 100. výročí

Vážení rodiče,

tímto Vás prosíme o účast Vašich dětí na slavnosti v neděli 28. 10. 2018.

Ve 14 hodin bude před obecním úřadem odhalen pomník a zasazena lípa

ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Vaše/naše děti nám mají pomoci při zpěvu naší národní hymny.

Sraz žáků ZŠ v zasedací místnosti obecního úřadu ve 13:45.

Po slavnostním ceremoniálu bude od 15 hodin v místním kině

připraveno divadelní představení Staré pověsti české (vstup 50,- Kč).

Divadelní vystoupení – čtvrtek 25. 10. 2018

Ve čtvrtek 25. října během dopoledního vyučování

pojedou všechny děti MŠ i žáci ZŠ do Jičína do Masarykova divadla

na divadelní vystoupení „Malý princ“ v provedení Divadla Michaely Novozámské.

Vstupné 60,- Kč a dopravu odečteme ze „zálohy“.

 

Třídní schůzka

Třídní schůzka pro rodiče žáků ZŠ se koná

  • ve čtvrtek 8. 11. 2018
  • od 16:00 
  • společný začátek – lyžařský kurz, plavecký kurz, organizační záležitosti, diskuze
  • poté individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Drakiáda – 17. 10. 2018

Srdečně zveme všechny, kdo mají chuť pobýt jedno odpoledne společně na čerstvém vzduchu.

Pokud nebude foukat, jak už jsme tradičně zvyklí, zase si pěkně zaběháme. 😉

Ve středu 17. října od 16:00 na kopci za Mádlovými (náš „sáňkovací“ kopec) se sejdeme na Drakiádě.

Doma vyrobené draky čeká drobná odměna!

Sběr papíru

Od pondělí 1. 10. do pátku 5. 10.

probíhá v naší škole

SBĚR PAPÍRU

(noviny, časopisy, karton, ústřižky papíru zabalené v krabicích)

Papír můžete odevzdat ve škole nebo na obecním úřadě. Děkujeme! 😉