MŠ Zápis do MŠ a jiné

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

ke stažení zde  – zadost_prijeti_MS

K žádosti je třeba doložit doklad o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním,

popř. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

– může být vystaveno lékařem samostatně nebo potvrzeno přímo v Evidenčním listu – k dispozici ve škole nebo ke stažení zde 

Co nabízíme

  • návštěvy solných jeskyní
  • lyžařský kurz
  • předplavecká průprava (květen, červen – 10x)
  • vycházky do přírody
  • výlety
  • návštěvy divadel
  • kroužek angličtiny s lektorkou z jazykové školy ( 2x týdně)
  • kroužek hry na zobcovou flétnu
  • logopedická prevence
  • akce pořádané společně se základní školou (maškarní karneval, velikonoční dílna, Vánoční zpívání v kostele, drakiáda, dětský den,…)