MŠ Zápis do MŠ a jiné

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

ke stažení zde  – SMS CR – zadost o prijeti ms final

K žádosti je třeba doložit doklad o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním,

popř. doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

– může být vystaveno lékařem samostatně nebo potvrzeno přímo ve formuláři školy – viz. SMS CR – zadost o prijeti ms final

Evidenční list

O vyplnění evidenčního listu a jeho potvrzení lékařem budete požádání až po přijetí Vašeho dítěte k předškolní docházce v naší mateřské škole.

ke stažení zde→ evidencni_list 

Co nabízíme

 

  • lyžařský kurz
  • předplavecká průprava (duben, červen – 10x)
  • vycházky do přírody
  • výlety
  • návštěvy divadel
  • kroužek angličtiny s lektorkou z jazykové školy ( 2x týdně)
  • kroužek hry na zobcovou flétnu
  • logopedická prevence
  • akce pořádané společně se základní školou (maškarní karneval, velikonoční dílna, Vánoční zpívání v kostele, drakiáda, dětský den,…)